1 Års træningskontingent: 600 kr.

½ års træningskontingent (august og resten af året): 400 kr.

Familiemedlemsskab: 150 kr. for den 2. person i husstanden

Betaling kan ske via:

klubkonto nummer: 0828 0000435961

Husk at skriv “navn-kontingent” i overførselskommentar