Rottweileren er en meget gammel hunderace. Man kan føre den 2000 år tilbage til den tid, hvor den opstod i det romerske imperium. Her medvirkede den kraftigt til, at landkortet over Europa ser ud, som det gør. Det fortjener den dog hverken ros eller ris for, da det naturligvis ikke skete af egen vilje, men det er ikke desto mindre en kendsgerning, at antikkens romere næppe uden Rottweilerens hjælp havde været i stand til at overskride alperne og strømme ind og erobre Centraleuropa.

For 2000 år siden var en militærekspedition en uhyre vanskelig opgave, næsten enhver form for tekniske hjælpemidler var ukendt, og troppernes rejse strakte sig ofte i månedsvis. Et af de største problemer var derfor at skaffe føden til hæren, idet man ikke kunne regne med at skaffe føden undervejs. Man kendte ikke til konservering af kød, som skulle medbringes, og det måtte derfor transporteres “på kloven” – og her kommer Rottweileren ind i billedet, idet det var dens stamfædre, der vogtede og drev hornkvæget, og under slagene blev benyttet som stridshund.

Mange hunde af denne type fulgte med på de romerske hærtogter, og på den måde nåede den frem til byen Rottweil i Wärttemberg, som romerne erobrede i det første århundrede. Rottweil ligger midt i et landbrugsland, hvor flere kvægveje mødes, og allerede fra romertiden var byen et stort kvæg og studemarked for hele Centraleuropa. Man havde derfor et stort behov for gode driv- og vogterhunde, og man fandt i den romerske drivhund den race, der bedst passede til formålet.

Forventninger til racen som brugshund i tjenesten

Der stilles meget store krav til disse hunde om mod, klogskab, ubestikkelighed, fin lugtesans o.s.v. for at kunne passe det hårde arbejde i disse tider, hvor røveri og drab på landevejene snarere var reglen end undtagelsen. Men Rottweileren, som hunden nu kaldtes, indfriede de stillede krav, og egenskaberne blev yderligere udviklet og fremelsket gennem århundrede, indtil jernbanen kom og overtog transporten af stude. Rottweileren var tilsyneladende overflødig nu og syntes fortabt, men i begyndelsen af dette århundrede opdagede man, at dens egenskaber gjorde den særdeles ønskelig, til polititjeneste, og Rottweileren fik sin renæssance.

Den første Rottweiler kom til Danmark i 1911, indkøbt i Tyskland til Københavns politi. Ryth von der Freiheit var dens navn, og da hun som typisk Rottweiler var både en ypperlig tjenestehund og en elskelig hund i privatlivet, var grunden lagt til racens senere popularitet i Danmark. I dag benyttes Rottweileren også som tjenestehund i  Hjemmeværnet, i vagtselskaber o.l. Den er også blevet benyttet som førerhund for blinde og som narkotikahund, men det store flertal er en god kammerat og hjemmets vogter.