Generalforsamling 2022 afholdes d. 3 marts. kl. 18:30

sidste indkomne d. 3 februar.

Indkaldelse til generalforsamling i Fyns Rottweilerklub

Torsdag, den 3. Marts 2022 kl. 19.00 i klubhuset, Åsumvej 390 B, Odense

Forslag skal være formanden Trine Albertsen i hænde senest fire uger før generalforsamlingen. Det vil sige senest den 3. februar 2022. Forslaget kan sendes via elektronisk medie til fynsrottweilerklub@hotmail.com, forslaget er modtaget når du får en mail retur fra formanden om, at forslaget er modtaget. Forslaget kan også gives personligt til formanden.

På valg i år er: Julie Hansen, Ellen Andersen og Kasper Nielsen + 2 suppleanter

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af to stemmetællere
 3. Protokol over seneste generalforsamling, om det kræves
 4. Formandens beretning.
 5. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
 6. Fastsættelse af kontingent:
  1. Bestyrelsen foreslår et grundkontingent på kr. 50.- indtil 31. december 2022. Dette grundkontingent bliver betalt til RKD i forbindelse med alm. kontingent.
  1. Bestyrelsen foreslår et træningsgebyr på kr. 600,- Træningsgebyret giver ret til holdtræning m. instruktion, tilmelding til kurser/foredrag, hvalpemotivation og anvendelse af foreningens træningsrekvisitter i perioden fra 01/01 2022 – 31/12-2022.
  1. Bestyrelsen foreslår et træningsgebyr på kr. 400,- Træningsgebyret giver ret til holdtræning m. instruktion, tilmelding til kurser/foredrag, hvalpemotivation og anvendelse af foreningens træningsrekvisitter i perioden fra 01/08-2022 – 31/12-2022.
  1. Bestyrelsen foreslår et træningsgebyr på kr. 150,-. pr. person som giver flere medlemmer af samme husstand ret til holdtræning m. instruktion og anvendelse af foreningens træningsrekvisitter i samme periode som det første betalende medlem af husstanden har erlagt træningsgebyr for.
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelse.

På valg er: Julie Hansen, Ellen Andersen og Kasper Nielsen + 2 suppleanter

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

10. Uddeling af årspokaler m.v.

11. Eventuelt